... ...
4. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Engin Yayınları 104.-110. Sayfa Arası Cevapları
TÜM SINIFLARA AİT DERS ve ÇALIŞMA KİTAPLARI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

1. ETKİNLİK

1- Duygu ve düşüncelerimizi dil ile anlatırız.
2- Şair dili, ana sütüne, bal çanağına, bin çiçekli bahçeye, siyah önlüğe, beyaz yakaya, ay ışığına benzetiyor.
3- Dilimizi bizden önce yaşayan atalarımız geliştirmiştir. Bu yüzden dilimiz atalarımızın sesidir.
2. ETKİNLİK
dil ⇒ terim
yeşertensin ⇒ mecaz
önlük ⇒ gerçek
3. ETKİNLİK
A.Cümleler:
 • Siyah atkım teyzemde kalmış.
 • Aliler de bizimle köye gelecekmiş.
B.Cümleler:
 • Suları kirlettiğimiz için denizdeki canlılar bir bir yok oluyor.
 • Sabah erken kalkmalısın ki otobüse yetişebilesin.
4. ETKİNLİK
Örnektir
KONUŞMANIN BAŞARIYA ETKİSİİnsanlarla olan iletişimimizde ki en önemli unsur konuşabilmektir. Duygu ve düşüncelerimizi konuşma yoluyla aktarabiliriz. Konuşmak, insanoğluna verilmiş en büyük yetenektir.
Hedeflerimize ulaşabilmek, kendimizi anlatabilmek, doğru yolun ne olduğunu anlayabilmek için diğer insanlarla iletişim halinde olmamız gerekiyor. Eğer bir işi başarabilmek istiyorsak, amaçlarımızı insanlara aktarabilmemiz çok önemli. Çünkü kendimizi iyi ifade edemezsek, diğer insanlar tarafından destek göremeyebiliriz. Hatta bu insanlar bize bu yolda engel bile olabilirler. Bu yüzden, kendimizi net bir şekilde anlatabilmek için iyi ve düzgün konuşabilmemiz gerekiyor.
İyi ve düzgün konuşamamak, başarımızı olumsuz yönde etkiler. Hedeflerimize ulaşmakta güçlük çekeriz. Bu yüzden, konuştuğumuz dilin kurallarını çok iyi bilmeli, iyi, düzgün ve akıcı bir şekilde konuşabilmemiz gerekiyor.
1. ETKİNLİK
1- Bayındır Han’ın iri yarı bir boğası var.
2- Dirse Han dileğinin kabul olması için yoksulları doyurup giydirdi, kimsesizlere yardım etti.
3- Bayındır Han’ın boğası, Dirse Han’ın oğluna saldırıyor.
4- Dirse Han’ın oğlu boğanın alnına yumruk vurarak boğayı yeniyor.
2. ETKİNLİK
Soru 1: Dirse Han’ın oğlu 15 yaşına geldiğinde nasıldı?
Cevap: Yaşıtlarına göre iri ve kuvvetliydi.
Soru 2: Dirse Han’ın oğlu ile üç arkadaşı nerede oynuyordu?
Cevap: Meydanın tam ortasında.
Soru 3: Dirse Han’ın oğlu niçin boğadan kaçamadı?
Cevap: Ne yapacağını şaşırıp öylece kalakaldığı için kaçamadı.
Soru 4: Dirse Han’ın oğluna ne zaman isim verildi?
Cevap: Boğayı yenip yiğitliğini gösterdiği zaman.
Soru 5: Dirse Han’ın oğluna kim isim verdi?
Cevap: Dede Korkut
3. ETKİNLİK
 • ancak
 • fakat
 • bu nedenle
 • ama
4. ETKİNLİK
Türklerin, geçmişte yaygın olarak oynadığı oyunlar:
 • Cirit
 • Güreş
 • Birdirbir
 • Uzun eşek
Cirit Nasıl Oynanır?Bir metre uzunluğunda, kurutulmuş meşe veya soyulmuş hurma dalından yapılmış oldukça ağır ve kalın bir sopa kullanılır. Oyuna katılan kişiler aralarında 100 m bırakarak karşılıklı dizilirler. Bu takımdaki atlılardan biri atını sürerek karşıdakilerden birinin adını seslenir. bundan sonra oyun başlamış olur. Atını ileri süren oyuncu elindeki ciriti hasmına doğru fırlattıktan sonra geriye doğru kaçmaya başlar. Üzerine cirit atılan atlıda atanı kovalar ve oda ciriti ona atar. Bu sırada önde koşanın takımından başka bir oyuncu da arkadaşını kovalayanın peşine düşer ve oyun böyle devam eder. Bu oyundaki hedef atın sırtındaki binicidir. Ciritin ata isabet etmesi halinde ciriti atan oyuncu oyun dışı kalır. Bu yüzden atlılar kendilerine atılan ciritten kurtulmak için at üzerinde çeşitli taktikler uygularlar. Eğilme, atın yanlarına sarkma ve bazı akrobatik hareketler dahi yapılır. Her isabet takıma bir puan kazandırır. Bütün oyuncuların ellerindeki ciriti savurmalarından sonra en fazla isabet kaydedişe göre galip takım ilan edilir. Yöreye göre puanlama değişebilir.
5. ETKİNLİK
A.(,) Virgül: Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.
(:) İki Nokta: Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur.
(!) Ünlem: Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarele­rin sonuna konur.
(-) Kısa Çizgi: Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.
(” “) Tırnak İşareti: Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tır­nak içine alınır.
(;) Noktalı Virgül: Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.
( () ) Yay Ayraç: Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır.
B.
 • Boğaç Han kimin oğlu?
 • Beyler, Dedem Korkut gelsin bu oğlana ad koysun.” dediler.
 • Bu oğlana sırmalı cübbe, katan elbise ver!
 • Dede Korkut söyledi, “Bu oğlana beylik ver!”
 • Hey, Dirse Han!
 • Birden herkes bir ağızdan “Kaçın Çocuklar!” diye bağırmaya başladı.
 • Kimsesizlere, muhtaçlara yardım etti.
 • O günden sonra Boğaç Hana beylik verildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların ve haberlerin tüm hakları calisma-derskitabicevaplari.com'a aittir.

, ,

0 yorum

LÜTFEN YORUMLARINIZI YAZINIZ

d. Blogger tarafından desteklenmektedir.
loading...